Disclaimer

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de verstrekte informatie en de gevolgen daarvan zijn dan ook voor uw eigen rekening en risico.

We hebben de informatie op deze website zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Tandartspraktijk de Clomp aanvaardt desondanks geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden in de verstrekte informatie. Vanzelfsprekend aanvaardt Tandartspraktijk de Clomp ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites, artikelen, brochures en dergelijke waarnaar verwezen wordt.

Publicatie, kopiëren en vermenigvuldiging van de in deze website gebruikte informatie in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Inschrijven nieuwe klant Maak nu een afspraak Direct bellen